Thursday, July 30, 2009

Sistem Perawatan Air OXI-PIMenemui sumber air antioksida alkali tulen yang terbaik di dunia dalam rumah.

Air adalah keperluan mustahak untuk kehidupan kita. Tetapi segolongan besar masih tidak menyedari tugas utama air untuk setiap organ dan fungsi seluruh metabolisme badan. Ia memperbaiki tahap kesihatan kita.


Sistem Perawatan Air Oxi Pi D’Ionik Life Water
WM: RM2120.00 / EM: RM2190.00 / BRU: $1150.00 / S’Pore: $1150.00

No comments:

Post a Comment